Skip to main content

Hoe we ons leraarschap op het spoor zijn gekomen…

Twee weken geleden rondden we de 3de editie van de Opleiding tot Organisatie Opsteller af. Wat een mooi traject was het weer! Vervuld met trots zwaaiden we de kersverse organisatie opstellers uit. Wetende dat ze met voldoende zelfvertrouwen opstellingen, systemische kennis en de daarbij horende werkvormen zullen integreren in hun eigen werkpraktijk. Tegelijkertijd helpt elke groep ons om verder scherp te krijgen wie en wat wij willen zijn voor deze professionals, gelinkt aan dit bijzondere vak: TEACHERS of LERAREN.

Maar wat betekent dat dan?

Dat betekent in eerste instantie dat we alles geven wat we hebben om onze deelnemers het ambacht van begeleider van organisatie opstellingen aan te leren. En wel op zo’n manier dat ze het met vertrouwen kunnen en durven uitoefenen in hun eigen werkcontext. Ons uitgangspunt is dat we vanuit overvloed denken, delen en handelen, zonder terughoudendheid of gereserveerdheid.

Daarom ‘ondertitelen’ we vanaf het begin alles wat we zelf tonen in ons begeleiderschap en zijn daar bevraagbaar en aanspreekbaar op. Ook als een opstelling een keer niet perfect uitpakt. Ook dan delen we openlijk wat er met en in onszelf gebeurt, ter lering van de deelnemersgroep. Dit vergt transparantie, in eerste instantie naar onszelf. Het vergt immers een bereidheid om eerst en vooral te blijven stilstaan bij wat we doen en waarom we het doen. Je kan niet alles onderbuik gevoel of intuïtie vangen …

We proberen daarenboven ten volle beschikbaar te zijn als middel waarlangs kan geleerd worden. Ook wanneer er sprake is van (sterke) overdracht of projecties op één van ons (of op ons beiden) – wat per definitie gebeurt in een ‘teacher’ rol – dan schuwen we het niet om onszelf in te brengen. Ook al vergt het soms veel van ons. Want net hier ontmoeten we onze eigen kwetsbaarheid, onzekerheid, onafheid, raakbaarheid, … Kortom, stukken van onszelf die in eerste instantie leiden tot tegenoverdracht. Er blijkt echter veel mogelijk als dit soort processen – die soms zelfs een conflictueus randje krijgen – binnen de relatie (en in de opleidingsgroep) uitgeklaard kunnen worden. We zien het in contact kunnen blijven ondanks de spanning trouwens als een goede lakmoesproef voor dit werk.

Opstellingen brengen we niet als iets magisch, zweverigs of paranormaals. Neen, we halen de magie eruit door een structuur aan te bieden waarlangs deelnemers stap voor stap opstellingen leren begeleiden. Een structuur waar we trouwens zelf ook nog houvast in vinden en die er bovenal voor zorgt dat dit werk toegankelijk blijft voor organisaties.

We maken ook stap voor stap ruimte voor de deelnemers zodat vooral zij leren begeleiden. Hoe veel je ook kunt leren door kunst af te kijken, in the end leer je door zelf te begeleiden. Door zelf – in een veilige setting – met vallen en opstaan – te leren bewegen van de klantvraag, via een startopstelling tot een reeks interventies in een opstelling. Er komt veel bij kijken en heel wat feedback ontstaat net door die leerruimte optimaal te gebruiken.

Teacher zijn, is per definitie een ‘ouder positie’. Een positie die wij zelf uiteraard ook goed kennen vanuit ons eigen ‘geparentificeerd zijn’. Dat realiseren we ons terdege. Ooit ‘geloofden’ we dit patroon een goede oplossing was. Nu oogsten we de vermogens die we hierdoor hebben ontwikkeld en kunnen we vrijer bewegen binnen dit patroon. Door onze patronen te omarmen in plaats van ze te bestrijden, proberen we ook dat door te geven.

Patronen los je niet op. Je ontgroeit ze.

Dat ontgroeien gebeurt trouwens door te leren hoe onze patronen zijn ontstaan, wat hun (on)bewuste functie was, wat ze dienen of beschermen, wat we ermee hoopte te bereiken, …

Ons eigen lidmaatschap is gelukkig gegarandeerd doordat we deze opleiding met z’n tweeën geven. Alleen is het immers een heel stuk taaier om alles wat op je afkomt te ‘containen’.

Last but not least blijven we vooral nieuwsgierig naar de diepte en de breedte van dit vak om er steeds meer verfijning in te kunnen aanbrengen. Want dat is juist wat we willen doorgeven. Een goede leraar, is en blijft vooral ook een ijverige leerling.

Nogmaals felicitaties aan alle geslaagden van groep 3. De komende tijd maken we ons vrij om volgend jaar met editie 4 te kunnen starten. Meer info kan je vinden via de website van HRD Academy. Aarzel evenmin om ons te contacteren.