Skip to main content

Systemische teamcoaching 

Belemmerende patronen opsporen

Teamcoaching is nuttig wanneer de teamdoelen niet bereikt worden en je krijgt dit niet op de rit met aanpassingen in structuren en processen. Of wanneer een team onderpresteert ten opzichte van wat je mag verwachten op basis van de aanwezige competenties. Met andere woorden: wanneer er druk komt op de taak (= het gewenste resultaat) is het ook zinvol om te kijken naar het proces (= HOE het team samenwerkt). Teamcoaching richt zich primair op deze samenwerkingsdoelen, uiteraard in de context van de gewenste resultaten.

De intake van een teamcoaching traject begint dan ook met het in kaart brengen van de (belangrijkste) samenwerkingsdoelen en het formuleren van een coachvraag. Daarnaast probeer ik een beeld te krijgen van de ontwikkelingsfase waarin het team zich bevindt. Dit geeft informatie over de (nog) te ontwikkelen teamcompetenties. Belangrijk is dat er eigenaarschap is vanuit het team om te verbeteren of groeien. Als dat het geval is, kunnen we aan de slag.

Als systemisch teamcoach kijk ik naar hoe het team zich gedraagt als geheel. Ik let meer op de  interactiepatronen en de verbindingen tussen de teamleden, dan naar het individuele gedrag. Ik ben me er daarnaast van bewust dat het team(gedrag) ook beïnvloed wordt door het grotere systeem (de afdeling en organisatie).  

Mijn aanpak is niet gericht op het oplossen van problemen, maar om de onderstroom boven water te krijgen en te interveniëren op belemmerende patronen in het ‘hier en nu’. Op die manier gaat het team (steeds meer) inzien hoe ze die patronen zelf creëren of in stand houden. Zo kunnen belemmerende patronen omgebogen worden naar nieuw gedrag, dat bijdraagt aan de samenwerking en het beoogde resultaat.

Teams waarmee ik gewerkt heb geven (achteraf ;-)) aan dat ze zich bij mij veilig voelen om hun onderstroom te verkennen en hun issues aan te gaan. Vaak speelt er iets rondom ‘oud zeer’ (of trauma in organisaties), waardoor een team vastloopt of niet vooruit wil/kan. Ook daar kan ik vanuit mijn systemische expertise en ervaring een bijdrage leveren om blokkades op te heffen, waardoor het (weer) kan gaan stromen.