Skip to main content
Een verzoekplaat is nog geen succesnummer

Een verzoekplaat is nog geen succesnummer

‘Ik ben opgegroeid met het motto ‘doorzetten’ en ‘afmaken waar je aan begint’. Voor mij waren dat vanzelfsprekendheden. Ik was een kind naar wie mijn ouders geen omkijken hadden: ik deed uit mezelf mijn huiswerk, zorgde dat mijn spullen op orde waren en vergat zelden iets. Mijn zelfstandigheid werd nog eens versterkt toen ik op vijftienjarige leeftijd geselecteerd werd voor Jong Oranje. Vanaf toen ging ik regelmatig hele weekenden alleen op pad, voor trainingsstages of buitenlandse volleybaltoernooien. Heerlijk vond ik het, die ruimte en zelfstandigheid! Nu nog regel ik graag mijn eigen zaakjes zelf. Mijn onafhankelijkheid en zelfstartend vermogen zijn sterke impulsen die ik nog steeds makkelijk inzet.’

De plek die nauw verbonden is met je gezin van herkomst en waar je je gemakkelijk voelt, heet in systemische termen de ‘magische plek’. In bovenstaand voorbeeld (van mijzelf) is dat ‘verantwoordelijkheid nemen’ en ‘zelfstandig zijn’. De term ‘magisch’ wordt gebruikt omdat het voortkomt uit de illusie dat het kind hiermee liefde, aandacht of veiligheid kon krijgen. Kinderen zijn sensitief voor wat er ontbreekt of nodig is in het gezin en proberen dat deel te gaan invullen. Ook jij. Zo groei je op met bepaald gedrag, dat als veilig en normaal gaat voelen. Iedereen heeft dit soort gedragspatronen. Ze zijn niet positief of negatief. Ze zijn er gewoon.

Op de magische plek heb je al veel tijd doorgebracht, je bent er heel bekend mee. Zo bekend dat je dit gedrag ook in je latere leven makkelijk inzet, het is heerlijk vertrouwd. Veel van je kwaliteiten heb je vanuit die magische plek ontwikkeld. Ook opdrachtgevers voelen feilloos aan waar jij sterk in bent. Ga maar eens na voor wat voor klussen jij regelmatig gevraagd wordt… Dat is echt niet voor niks! Je wordt in je opdrachten regelmatig uitgenodigd (dit is de ‘aangeboden plek’) om datgene te doen wat je goed kunt. In veel gevallen werkt dat ook prima. Je bent in je element en jouw kwaliteiten komen goed tot hun recht in de opdracht.

Toch is de magische plek niet altijd de meest ‘dienende plek’ voor de organisatie of het team waarmee je werkt. Zeker wanneer je aanvoelt dat er in de aangeboden plek een ‘uitbestede klus’ zit, is het zinvol om zuiver te contracteren. De opdrachtgever probeert dan al dan niet bewust (een deel van) zijn eigen taken en verplichtingen aan jou uit te besteden. Iets wat bij de opdrachtgever en het organisatiesysteem hoort, komt op jouw bord te liggen. In dit soort gevallen is ‘U vraagt, wij draaien’ een valkuil! Het is dus goed om je bewust te zijn waarvoor je gevraagd wordt, voordat je ‘Ja’ zegt tegen een klus.

 

teamcoaching

Geef een reactie